‘Yakın Plan Sinema’ Sayısı Yayında

Düşünce Dergisi’nin sinema dosya konulu 13. sayısı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin’in editörlüğünde yayımlandı. “Yakın Plan Sinema” konu başlığıyla yayımlanan sayıda farklı üniversitelerden pek çok akademisyenin yazılarının yanı sıra fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, Prof. Dr. Seçkin Özmen, Doç. Dr. Gizem Parlayandemir ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin ile doktora öğrencilerimizden Arş. Gör. Deniz Oğuzcan ve lisansüstü öğrencilerimizin çalışmaları da yer alıyor.

Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema

Editör Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin takdim yazısında neden dosya konusunu“Yakın Plan Sinema” olarak belirlediklerini şu sözleri ile açıklamaktadır:

“Kültür endüstrisinin en önemli araçlarından biri olan sinema, hem sanatsal hem de ticari yönleriyle büyük bir endüstridir. Sinema, dolaylı ve doğrudan pek çok sektörü etkilemekte, farklı sanatları kullanarak daha etkileyici ürünler vermektedir. İnsanoğlu için sadece bir kaçış ve eğlence aracı olmanın ötesinde ideoloji ve iktidarlar için de bir propaganda, meşrulaştırma ve homojenleştirme aracıdır. Bu etkileyici görsel sanat, tarihsel sürecinde pek çok ekonomik, sosyal ve politik sıkıntılardan geçmiştir.

Toplumun içinden çıkan bir sanat olarak sinema hem toplumu beslemekte hem de topluma yön vermektedir. Dijital platformların yükselişe geçtiği günümüz dünyasında sinema, sosyolojik, ekonomik, siyasal pek çok konuda önemli veriler sunmaktadır.”

“Hür tefekkürün bozkırında at koşturmayı” amaç edinen Düşünce Dergisi, bu düşüncelerle 13. sayısını hazırlamış, sinemayı farklı yönleriyle “yakın planda’’ ele almaya çalışmış. Düşünce Dergisi’nin bu sayısında sinema alanında çalışan akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve sektörden isimlerin çalışmalarıyla sinemanın ne olduğundan yola çıkılarak sinema tarihi, Türk sineması, film eleştirileri, sinema seyirci ilişkilerine değinilmiş.

Paydaşlarının GözündenSinema Sektörü

Türk sinema sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getiren bu sayıda Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin tarafındanfakültemiz mezunlarından Yapımcı ve Yönetmen Nazif Tunç ve fakülte hocalarımızdan Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ile gerçekleştirilen röportajların da yer aldığı altı röportaj bulunuyor.

Yapımcı, Yönetmen ve Meslek Birliği Üyesi Nazif Tunç ile sinemanın önemli kavramları ve Türk Sineması üzerine; Sinema Yazarı, Akademisyen ve Yönetmen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ile üniversiteler ile sektör arasındaki ilişkileri ve üniversitelerde verilen sinema eğitimleri; Sinema Yazarı, Festival Direktörü Suat Köçer ile sinemanın yazarlık tarafında neler olduğu, festival süreçleri değerlendirmeye alınıyor.

Sinema Üzerine Çok Boyutlu Bir İnceleme

Sinemanın teknik yönünü de ihmal etmeyen dergi,konuyu sinemamızın önemli görüntü yönetmenleriyle masaya yatırmış.Gazetecilik Bölümü mezunlarımızdan Emre Berkün’ün hazırladığı “Görüntü Yönetmenlerinin Gözüyle Sinema” adlı bölümde Ali Utku, Durmuş Sorgut ve Mehmet Aksın ile sinemanın teknik yönü irdeleniyor.

Öğretim üyelerimizden  Prof. Dr. Seçkin Özmen’in Türk dizilerinin ne anlattığını ve dünya izleyicisinde nasıl tezahür ettiğini örnekleriyle açıklayan “İzleyicinin Alımlaması ve Kurmaca İçerikler: Dramalar ve Kültürlerarası Dialog” ve Doç. Dr. Gizem Parlayandemir’in “Bağımsız film neye denir? Bir filmin bağımsız olma koşulları nelerdir? Türk sinemasında bu süreç nasıl işliyor?’’ sorularının cevap bulduğu “Gişeden Bağımsız Bir Sinema Olarak Bağımsız Türk Sineması” isimli makaleleri yer alıyor.

Doktora öğrencilerimizden Arş. Gör. Deniz Oğuzcan’ın sinema ve felsefe ilişkisine değindiği “Modern Sinemanın Felsefi Veçheleri” adlı makalesi Deleuze, Cavell, Zizek, Balazs, Arnheim ve Einsenstein’a da başvurarak sinemanın felsefi yönüne felsefecilerin de görüşleriyle birlikte eğiliyor.

Sayıda Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerimizden Seçil Turan, Berat Karataş ve Yusuf Tekke tarafından hazırlanan üç ayrı makale de yer alıyor. Seçil Turan “Sinema ve Oryantalizm İlişkisi” başlıklı makalesi ile Oryantalizm’in ne olduğunu tanımlayarak sinemanın bu süreçteki işlevini örnekleri ile açıklıyor. Berat Karataş “Sinemada Zaman ve Mekân İlişkisi Buğday Filmi Örneği’’ başlıklı makalesi ile Buğday filmini, zaman ve mekân bağlamında incelerken 2019 senesinde İstanbul Üniversitesi İletişim fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin görev aldığı, yönetmenliğini öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin’in yaptığı “Uluğbeyler Süheyl Ünver’’ belgeselini belgesel sinema ve kültür ilişkisiyle inceleyen Yusuf Tekke ise ‘’Kültürün Aktarımında Belgesel Sinemanın Rolü: Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli Örneği’’ başlıklı makalesiyle katkı sunuyor.

Derginin bu sayısında ayrıca Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerimizden İrem Yaşar, Fatma Zehra Çelik, Mert Türkmen, Zeynep Çelebi ve Melis Yıldızıviran’inhazırladığı 6 film incelemesi yer alıyor.

KOCAV Yayınları tarafından çıkarılan Düşünce Dergisi, son sayısında sinemaseverlere, sinema araştırmacılarına ve akademisyenlerine arşivlik bir sinema sayısı hazırlamış.

Ağustos 2010’da yayın hayatına başlayan aylık sinema dergisi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir